Monday, December 21, 2009

Proposal of #visca to mark tweets about Catalan Independence

(traducció al català abaix)
I have been translating into English news articles and some editorials about the movement toward Catalan independence for several months now, and I habitually tweet the headline with Twitter to help people find the articles. The problem is deciding what tags to add to the tweets so that people can find them. Should I add #catalonia? #catalunya? #cataluña? #català? #Catalan? What about #independència or #independence? There's not room for all of them, and even just one would be so long that it wouldn't leave much room for actual content.

Last week, using #13d was clear and concise, but now that we're moving on to future dates, it doesn't make much sense to keep on with an old date.

So, I propose using #visca to mark all tweets about the Catalan independence movement. It's short and clear. Although it does turn up in tweets about the Barça football team, it has not been used as a tag hardly at all (with #).

-------
He estat traduint a l'anglès articles de notícies i alguns editorials sobre el moviment cap a la independència de Catalunya durant uns quants mesos, i típicament poso un missatge a Twitter amb el titular per ajudar a la gent a trobar les traduccions. El problema és decidir quines etiquetes hauria d'afegir per facilitar que la gent les trobi.

Hauria d'afegir #catalonia? #catalunya? #cataluña? #català? #Catalan? O seria millor #independència? #independence? No hi ha prou espai per tots i fins i tot un de sol és massa llarg i no deixa massa espai pel contingut de veritat.

La setmana passada fer servir #13d va ser clar i concís, però ara que anem cap a futures consultes, no té gaire sentit continuar amb una data antiga.

Aixì que proposo utilitzar #visca per marcar tots els tweets sobre el moviment per la independència de Catalunya. És curt i clar. Encara que es faci servir força sovint en tweets sobre el Barça, no s'ha utilitzat gairebé gens com a etiqueta (amb la #).

2 comments: